ฟอร์ดเรนเจอร์ ใหม่

เลือกเปรียบเทียบรถฟอร์ด

Standard Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.2L XLS 6MT
Open Cab 2.2L XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT
Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT
Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6AT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT
Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT
Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15)
Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L XLS 6MT(MY15)
มิติ Standard Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.2L XLS 6MT Open Cab 2.2L XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6AT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L XLS 6MT(MY15)
ความกว้างทั้งคัน (มม.) 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
ยาว (ไม่รวมกันชนหลัง) (มม.) 5274 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359
ความสูง (มม.) 1705 1706 1706 1706 1804 1804 1804 1716 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1804 1706
ระยะช่วงล้อ (มม.) 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220
ความกว้างช่วงล้อ ด้านหน้า (มม.) 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590
ความกว้างช่วงล้อ ด้านหลัง (มม.) 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) 201 201 201 201 232 232 232 201 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 201 201
ความกว้างภายในกระบะ (มม.) 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
ความยาวภายในกระบะ (มม.) 2317 1847 1847 1847 1847 1847 1847 1549 1549 1549 1549 1549 1549 1549 1549 1549 1549 1549 1549 1847 1847
ความสูงภายในกระบะ (มม.) 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511
เครื่องยนต์ Standard Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.2L XLS 6MT Open Cab 2.2L XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6AT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L XLS 6MT(MY15)
รุ่น 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 5 สูบแถวเรียง 20 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซี.ซี.) 2488 2488 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 3198 2198 2198 2198 2198 2198 2198
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) 89 x 100 89 x 100 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 89.9 x 100.7 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6 86 x 94.6
อัตราส่วนกำลังอัด 9.7 : 1 9.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1 15.7 : 1
กำลังสูงสุด - แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที 166(122) / 5500 166(122) / 5500 125(92) / 3700 150(110) / 3700 125(92) / 3700 150(110) / 3700 150(110) / 3700 150(110) / 3700 150(110) / 3700 150(110) / 3700 150(110) / 3700 150(110) / 3700 150(110) / 3700 150(110) / 3700 200(147) / 3000 150(110) / 3700 150(110) / 3700 150(110) / 3700 150(110) / 3700 125(92) / 3700 125(92) / 3700
แรงบิดสูงสุด(นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที) 226 / 4500 225 / 4500 330 / 1750-2300 375 / 1500-2500 330 / 1750-2300 375 / 1500-2500 375 / 1500-2500 375 / 1500-2500 375 / 1500-2500 375 / 1500-2500 375 / 1500-2500 375 / 1500-2500 375 / 1500-2500 375 / 1500-2500 470 / 1750-2500 375 / 1500-2500 375 / 1500-2500 375 / 1500-2500 375 / 1500-2500 330 / 1750-2300 330 / 1750-2300
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง Sequential Multi-port Injection Sequential Multi-port Injection หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน รองรับน้ำมัน E20 เบนซิน รองรับน้ำมัน E20 ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล ดีเซล
แชสซีส์ Standard Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.2L XLS 6MT Open Cab 2.2L XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6AT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L XLS 6MT(MY15)
ระบบขับเคลื่อน ธรรมดา 5 จังหวะ ธรรมดา 5 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ อัตโนมัติ 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ อัตโนมัติ 6 จังหวะ อัตโนมัติ 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ อัตโนมัติ 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ อัตโนมัติ 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ ธรรมดา 6 จังหวะ
อัตราทดเกียร์ 1 4.2 4.2 5.441 5.441 5.441 5.441 5.441 5.441 5.441 4.171 4.171 4.171 5.441 4.171 4.171 5.441 4.171 4.171 4.171 5.441 5.441
อัตราทดเกียร์ 2 2.238 2.238 2.839 2.839 2.839 2.839 2.839 2.839 2.839 2.342 2.342 2.342 2.839 2.342 2.342 2.839 2.342 2.342 2.342 2.839 2.839
อัตราทดเกียร์ 3 1.366 1.366 1.721 1.721 1.721 1.721 1.721 1.721 1.721 1.521 1.521 1.521 1.721 1.521 1.521 1.721 1.521 1.521 1.521 1.721 1.721
อัตราทดเกียร์ 4 1 1 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.143 1.143 1.143 1.223 1.143 1.143 1.223 1.143 1.143 1.143 1.223 1.223
อัตราทดเกียร์ 5 0.763 0.763 1 1 1 1 1 1 1 0.867 0.867 0.867 1 0.867 0.867 1 0.867 0.867 0.867 1 1
อัตราทดเกียร์ 6  -  -  0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.691 0.691 0.691 0.794 0.691 0.691 0.794 0.691 0.691 0.691 0.794 0.794
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง 3.84 3.84 4.935 4.935 4.935 4.935 4.935 4.935 4.935 3.4 3.4 3.4 4.935 3.4 3.4 4.935 3.4 3.4 3.4 4.935 4.935
อัตราทดเฟื่องท้าย 4.7 4.7 3.31 3.31 3.31 3.55 3.55 3.31 3.55 3.73 3.73 3.73 3.55 3.73 3.73 3.55 3.73 3.73 3.73 3.31 3.31
ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง
ระบบกันสะเทือน ด้านหลัง แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน แหนบซ้อน
ระบบเบรก ด้านหน้า ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน
ระบบเบรก ด้านหลัง ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม ดรัม
ระบบบังคับเลี้ยว แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แรค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป   -  -   -   -   -   -  มี  -   -   -  มี มี มี มี  -  มี มี มี มี  -   - 
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.2 5.9 6.2 6.2 6.2 5.9 6.2 6.2 6.2 5.9 5.9
ล้อ กระทะเหล็ก 16" กระทะเหล็ก 16" อัลลอย 16" อัลลอย 16" อัลลอย 16" อัลลอย 17" อัลลอย 17" อัลลอย 16" อัลลอย 17" อัลลอย 17" อัลลอย 17" อัลลอย 17" อัลลอย 17" อัลลอย 17" อัลลอย 18" อัลลอย 17" อัลลอย 17" อัลลอย 17" อัลลอย 17" กระทะเหล็ก 16" กระทะเหล็ก 16"
ขนาดยาง 215/70 R16 215/70 R16 215/70 R16 215/70 R16 255/70 R16 265/65 R17 265/65 R17 215/70 R16 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/60 R18 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 215/70 R16 215/70 R16
ระบบเครื่องเสียง Standard Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.2L XLS 6MT Open Cab 2.2L XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6AT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L XLS 6MT(MY15)
วิทยุพร้อมเครื่องเล่น 1 CD/MP3 วิทยูเท่านั้น มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
ช่องต่อ AUX มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
ช่องต่อ USB  -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -  มี มี  -  มี มี มี มี มี มี  -   - 
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ และ ระบบสั่งงานด้วยเสียง  -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -  มี มี  -  มี มี มี มี มี มี  -   - 
จำนวนลำโพง 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอล  -  มี  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
จอแสดงผลข้อมูลอเนกประสงค์แบบจอใหญ่  -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
ภายนอก Standard Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.2L XLS 6MT Open Cab 2.2L XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6AT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L XLS 6MT(MY15)
กระจังหน้า  -  สีดำ สีเงิน โครเมียม สีเงิน โครเมียม Wildtrak โครเมียม โครเมียม โครเมียม Wildtrak Wildtrak โครเมียม Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak สีเงิน สีเงิน
มือจับเปิดประตู สีดำ สีดำ สีเดียวกับตัวรถ โครเมียม สีเดียวกับตัวรถ โครเมียม Wildtrak โครเมียม โครเมียม โครเมียม Wildtrak Wildtrak โครเมียม Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ
บันไดข้าง  -   -   -   -  มี มี มี  -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี  - 
ยางกันโคลนหน้า  -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
สปอร์ตบาร์ และราวหลังคา  -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -  มี มี  -  มี มี มี มี มี มี  -   - 
ราวเสริมขอบกระบะท้าย  -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -  มี มี  -  มี มี มี มี มี มี  -   - 
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ  -   -   -  มี  -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี  -   - 
ไฟตัดหมอกหน้า  -   -  Molded Black Molded Black Molded Black Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Painted Bezel Molded Black Molded Black
ไฟเบรกดวงที่สาม  -  -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
ไฟเลี้ยวข้างตัวรถ มี มี มี มี มี  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี มี
กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
กันชนหลัง  -   -  สีเดียวกับตัวรถ โครเมียม สีเดียวกับตัวรถ โครเมียม Accent Steel โครเมียม โครเมียม โครเมียม Accent Steel Accent Steel โครเมียม Accent Steel Accent Steel Accent Steel Accent Steel Accent Steel Accent Steel สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ
กระจกมองข้าง สีดำ สีดำ สีเดียวกับตัวรถ โครเมียม สีเดียวกับตัวรถ โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ
กระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้า  -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
กระจกมองข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว  -   -   -  มี  -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี  -   - 
ไฟส่องสว่างข้างตัวรถ  -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -  มี มี  -  มี มี มี มี มี มี  -   - 
พื้นปูกระบะท้าย  -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -  มี มี  -  มี มี มี มี มี มี  -   - 
ภายในและความสะดวกสบาย Standard Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.2L XLS 6MT Open Cab 2.2L XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6AT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L XLS 6MT(MY15)
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ  -   -   -  มี  -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี  -   - 
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
พวงมาลัยและหัวเกียร์ โพลิยูรีเทน โพลิยูรีเทน โพลิยูรีเทน หนัง โพลิยูรีเทน หนัง Wildtrak หนัง หนัง หนัง Wildtrak Wildtrak หนัง Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak โพลิยูรีเทน โพลิยูรีเทน
สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย  -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -  มี มี  -  มี มี มี มี มี มี  -   - 
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ  -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -  มี มี  -  มี มี มี มี มี มี  -   - 
ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี  -  มี มี มี มี มี มี
ที่บังแดดด้านคนขับพร้อมที่เสียบนามบัตร มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
ที่บังแดดด้านด้านผู้โดยสาร มี มี  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -   -   -   -   - 
ที่บังแดดด้านผู้โดยสารพร้อมกระจกส่องหน้า  -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
กระจกไฟฟ้าพร้อมระบบเปิด-ปิดสัมผัสเดียวด้านคนขับ  -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
กระจกด้านหลังปรับไฟฟ้า  -   -   -   -   -   -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี  -   -   -   -   -   - 
มือจับประตูด้านใน สีดำ สีดำ สีดำ สีดำ สีดำ โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม สีดำ สีดำ
เบาะนั่งและแผงข้างประตู ไวนิล ผ้า ผ้า ผ้าแบบพรีเมี่ยม ผ้า ผ้าแบบพรีเมี่ยม Wildtrak ผ้าแบบพรีเมี่ยม ผ้าแบบพรีเมี่ยม ผ้าแบบพรีเมี่ยม Wildtrak Wildtrak ผ้าแบบพรีเมี่ยม Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak ผ้า ผ้า
เบาะนั่งด้านหน้าแบบแยกคนขับและผู้โดยสาร  -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
เบาะนั่งด้านหน้าแบบแถวยาว แยกพับ 60/40 มี  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
เบาะนั่งคนขับปรับตำแหน่งได้ 2 ทิศทาง มี มี  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
เบาะนั่งคนขับปรับตำแหน่งได้ 4 ทิศทาง  -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
เบาะนั่งด้านหลังพนักพิงศรีษะปรับสูง-ต่ำได้  -   -   -   -   -   -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี  -  -   -   -   -   - 
พรมด้านคนขับ  -  มี มี มี มี มี  -  มี มี มี  -   -  มี  -   -   -   -   -   -  มี มี
พรม Wildtrak  -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -  มี มี  -  มี มี มี มี มี มี  -   - 
เบาะนั่งแบบทำความร้อนได้  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   - 
ช่องเก็บของเหนือศีรษะ  -   -   -  มี  -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี  -   - 
คอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้ว มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
ความปลอดภัย Standard Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.2L XLS 6MT Open Cab 2.2L XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6AT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L XLS 6MT(MY15)
กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้  -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
ระบบป้องกันล้อล็อคและกระจายกำลังในการเบรก ABS & EBD  -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
ไล่ฝ้ากระจกหลัง  -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
ถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี มี
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี มี มี มี  -   - 
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว และ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี มี มี มี  -   - 
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า  -   -   -  มี  -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี  -   - 
เข็มขัดนิรภัยแถวหน้าตอนกลาง มี  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี มี มี มี  -   - 
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง  -   -   -   -   -   -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี  -   - 
ระบบเซ็นทรัลล็อค  -   -  มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับรุ่น 3.2 Wildtrak Standard Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.2L XLS 6MT Open Cab 2.2L XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6AT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L XLS 6MT(MY15)
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -    - 
ช่องต่อไฟ 12 โวลต์ บนพื้นปูกระบะท้าย  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   - 
เฟืองท้ายแบบ Rear Locking Differential  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   - 
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   - 
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   - 
คอนโซลทำความเย็น  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   - 
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว และ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   - 
สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   - 
กล้องมองหลังพร้อมจอแสดงภาพบนกระจกมองหลัง  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   - 
สัญญาณเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   - 
ระบบสัญญาณเตือนกันขโมย  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   - 
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  มี  -   -   -   -   -   -